奥睿科(ORICO)HPC-6A5U 智能5口USB(2个2.4A 3个1A) 6位插座 1.5米 白色 大间距 防浪涌  从此告别充电头。本身89元就是历史新低 参加满99-30活动  凑单3个 207元 合69元一个  历史新低

特色 :贴心:单独总控

             智能: 智能5口USB(2个2.4A 3个1A)

             安全:  双重防雷+过载保护+抗电涌

总结  没了充电头,一切看上去那么简洁美观