papago也算是老牌子了,质量也比较放心,330plus采用安霸A7,满足日常基本需要,京东现在499,领券300-150,可以到349,领券:圣诞躁起来惊天大满减 -...,这个价格好像比双11还要低50