SAMSUNG 三星 850 PRO MZ-7KE256BW 2.5英寸 256GB SATA III 3-D Vertical 固态硬盘,主控三星 3核 MEX 控制器,颗粒3D NAND Flash MLC,连续读取 最大 550 MB/s,连续写入 最大 520 MB/s。

新蛋今日售价919元,近期低价。