Moleskine源于法文鼹鼠皮,是意大利经典的记事本品牌。欧洲艺术家手中的传奇袖珍小物,用来记录乍现的灵感、对生活的感慨、随写随画的手稿等都是百用不厌的。其带有的Moleskine封面、无酸纸内页、橡筋箍环都是一大特色。MOLESKINE是意大利经典的记事本品牌,以其耐用扎实与极佳的防水性能,深受作家们的喜爱。著名的艺术家梵高在巴黎居住的期间,就使用过MOLESKINE的笔记本,手稿展览于荷兰梵高博物馆。

多款笔记本降到历史低价。可直邮大陆。

Moleskine LEGO ...


Moleskine 2015 ...

Moleskine 2015 ...

Moleskine 2014 ...


Moleskine 2014-...

Moleskine 2014-...

Moleskine 2015 ...

Moleskine 2015 ...

Moleskine 2015 ...


Moleskine 2015 ...


Moleskine 2015 ...


请问小编可以申请精品爆料咩